Adóügyek

Jövedék adó

2016-05-28 12:48:56

Tájékoztató
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosultak a jövedéki adóról és jövedéki... Tovább


Gépjárműadó

2016-05-16 07:20:50

Illetékes hatóság: Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak az állandó lakcím szerinti, míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg... Tovább


Adóigazolás iránti kérelem

2016-05-15 16:29:33

TÁJÉKOZTATÓ az adóigazolás kiadása iránti kérelem kitöltéséhez
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 85/A. § (1) bekezdése alapján az adóhatósági igazolást az adóhatóság hatáskörében eljá... Tovább


Magánszemélyek kommunális adója

2016-05-15 09:54:22

Kommunálisadó-kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás tulajdonjogával, vagy vagyoni értékű jogával, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adóalanya... Tovább


Helyi iparűzési adó

2016-05-15 09:27:35

Az adókötelezettség, az adó alanya
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Adókö... Tovább
Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge