Igazgatási ügyek

Vagyonnyilatkozat

2017-01-16 10:59:43

... Tovább


Fa kivágásának engedélyezése

2016-12-29 15:06:27

Közterületen lévő fás szárú növényt csak a jegyző által kiadott engedély birtokában lehet kivágni. Jogszabály: A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3 000,- Ft... Tovább


Kereskedelmi tevékenység

2016-12-29 11:10:40

A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentés nyilvántartásba vételét követően a kereskedő megkezdheti tevékenységét. A bejelentést csomagküldő kereskedelem, automatából történ... Tovább


3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz tárolási hely igazolása

2016-12-29 10:34:12

A 326/2011.(XII.28.) Kormányrendelet alapján a jegyző igazolja a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására. Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3 000,- Ft... Tovább


Telepengedély

2016-12-29 10:21:00

A telepengedély , illetve a bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységek engedélyezéséről az 57/2013.(II.27.) Kormányrendelet rendelkezik. Az eljárás illetékköteles: engedélyköteles tevékenység esetén 5 000,- Ft, míg bejelentéskö... Tovább


Közterületfoglalási engedély

2016-12-29 09:52:15

A közterület rendeltetésétől eltérően csak - Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint – engedély, illetve bejelentési kötelezettség teljesíté... Tovább


Közműpótló berendezés létesítése

2016-12-29 09:44:12

A... Tovább


Eb bejelentés

2016-12-29 09:24:49

Az ebösszeírást követően tulajdonba került eb esetén a mellékelt formanyomtatvány kitöltése és eljuttatása az Úrkúti Polgármesteri Hivatalba. Jogszabály: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a és a kedvtelésbő... Tovább


Tájékoztató birtokvédelmi eljárásról

2016-05-16 09:07:50

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:5. § (1) bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. A Ptk. 5:7. § (1)-(2) bekezdése értelmében tilos... Tovább
Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge