Helyi iparűzési adó

2016-05-15 09:27:35

Az adókötelezettség, az adó alanya

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
Az adó alanya a vállalkozó.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység-végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

Az adó mértéke

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 4000 forint.

Mentesség: nincs

Fizetési határidők:
Előleg befizetési határidők: tárgyév március 15., és szeptember 15.
Bevallás benyújtása, és az adókülönbözet rendezése általános esetben: a tárgyévet követő év május 31. napja

Eljárási illeték: A bejelentkezési, bevallási kötelezettségre nincs.

Ügyintéző: Fuit Zsuzsanna
Telefon: 06-88/230-003
E-mail: fuit.zsuzsanna@urkut.hu

Számlaszám: 11748038-15734192-03540000 Számlavezető: OTP BANK NYRT AJKAI FIÓKJA

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IX.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Kormányrendelet


Csatolmányok
Bejelentkezés- változásbejelentés(90.5 KByte)
2018 évi HIPA bevallás betétlapjai(45.33 KByte)
2018. évi helyi iparűzési adó bevallás(100.21 KByte)
2017. évi HIPA bevallás betétlapjai(295.5 KByte)
2017. évi helyi iparűzési adó bevallás(92 KByte)
Adóelőleg kiegészítés(16 KByte)

Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge