Gépjárműadó

2016-05-16 07:20:50

Illetékes hatóság:

Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak az állandó lakcím szerinti, míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési önkormányzati adóhatóság látja el.

Az adóztatás alapja: 2004. évtől a hatósági nyilvántartás.

Eljárási illeték: A bejelentési, bevallási kötelezettségre nincs.

Fizetési határidő és számlaszám
A gépjárműadót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Úrkút község Önkormányzatának Gépjárműadó Számlájára kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e. Egyedi esetben: a kiadott határozatban megjelölt határidők.
Számlaszám: 11748038-15734192-08970000 Számlavezető: OTP BANK NYRT AJKAI FIÓKJA


Az ügy rövid leírása
A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény hatálya nem terjed ki: a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti "méhesházas" gépjárműre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.

Az adó alanya főszabály szerint a gépjármű azon üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki/amely az év első napján a hatósági járműnyilvántartásban szerepel.

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta. Az adóalany kérelmére csak akkor szünetelhet az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

Adómentesség:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §. bizonyos esetekben mentességet engedélyez a gépjárműadó alól: egyes esetekben feltételhez kötött személyes mentesség, más esetekben tárgyi mentesség léphet fel.

Gépjárműadó bevallást kell benyújtani az alábbi esetekben:

- adómentesség címén, ha
  a) az adóalany költségvetési szerv,
  b) alapítvány, egyesület a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
  c) autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrend szerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.
  d) egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
  e) tűzoltó szerkocsi,
  fa) súlyos mozgáskorlátozott adóalany gépjárműve,
  fb) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító szülő (adóalany) gépjárműve,
  fc) cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő (adóalany) gépjárműve,
  g) környezetkímélő gépkocsi. (A tisztán elektromos, a külső töltésű hibrid elektromos, a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépjármű, valamint a nulla emissziós gépkocsi minősül környezetkímélő gépkocsinak)
  h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja,
  i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű

- szüneteltetés miatt, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

- kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt
- kérelmét az adóév július 1.napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8.§ (4)-(7) bekezdése alapján.

A hatósági nyilvántartást érintő változásokat, mint tulajdonosváltozás, rendszámváltozás, a gépjármű egyéb adataiban történt változást stb., a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztálynál kell bejelenteni 8400 Ajka, Újélet u. 8. szám alatt.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 07.00 – 17-00
Kedd és Szerda: 08.00 – 16.30
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08-00 – 14.00
Tulajdonosváltozás esetén az eladónak és vevőnek is bejelentési kötelezettsége van.

Alkalmazandó jogszabályok:
1991. évi LXXXVII. törvény a gépjárműadóról
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Kormányrendelet

35/2008. (XII.31.) PM rendelet

Ügyintéző: Fuit Zsuzsanna
Telefon: 230-003
E-mail: fuit.zsuzsanna@urkut.huCsatolmányok
Adatváltozás bejelentése gépjárműadóhoz 2018. év(18.94 KByte)
Bevallás gépjárműadóhoz 2017.(154.61 KByte)
Kérelem légrugós járművekhez(27.53 KByte)

Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge