Adóigazolás iránti kérelem

2016-05-15 16:29:33

TÁJÉKOZTATÓ
az adóigazolás kiadása iránti kérelem kitöltéséhez


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 85/A. § (1) bekezdése alapján az adóhatósági igazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.
Az Art. 85/A. (2) az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül.
Az Art. 85/A. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság az adóigazolást magyar nyelven állítja ki.
Az Art. 5/A. § (5) bekezdése alapján adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell teljesíteni.

Az 1. pontban kérjük feltüntetni a kérelmező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, egyéni cég elnevezését, adószámát, székhelyének címét és levelezési címét. Egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély esetében a nevet, az adószámot, az adóazonosító jelet, a székhely címét és a levelezési címét kérjük megadni. Abban az esetben, ha a kérelmező adószámmal nem rendelkező magánszemély, akkor a nevét, adóazonosító jelét és az állandó lakóhelyének címét (ennek hiányában ideiglenes vagy szokásos tartózkodási helyének címét) és levelezési címét kérjük feltüntetni. Ha a magánszemély adóazonosító jellel nem rendelkezik, a kérelemben kérjük kitölteni az azonosításhoz szükséges adatokat is: születési helyet és időt, a születési nevét és anyja születési nevét, illetve külföldi magánszemély esetén az állampolgárságot.

A 2. pont: Az Art. 85/A. § szerint az önkormányzati adóhatóság általános adóigazolás kiadására jogosult. Az Art. 85/A. § (4) bekezdése alapján az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az adóigazolás kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon
a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát,

b) a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozást,

c) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette,

d) a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.

A 3. pontban a megfelelő adóigazolás kiadásához kérjük, hogy pontosan jelölje meg az igazolás felhasználásának helyét.

A 4. pontban a kért adóigazolás példányainak számát kell megadni.

Az 5. pontban ha az adóigazolás kiadása ügyében a kérelmező nem személyesen jár el, az Art. 7.§ (1)-(2) és (5) bekezdése szerint meg kell adni a törvényes képviselő vagy a meghatalmazott nevét, telefonszámát, aláhúzással jelölni kell, hogy állandó vagy eseti meghatalmazással rendelkezik, a meghatalmazást/aláírási címpéldányt csatolni kell.

A 6. pontban alá kell húzni, hogy az adóigazolás kiadását postai úton vagy személyesen (törvényes képviselő, meghatalmazott útján) veszi át.

Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiadása az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. cím 4. pontja szerint 2016. január 1-jétől illetékmentesek.Csatolmányok
Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában(80.6 KByte)

Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge