Anyakönyvi ügyek

Általános tudnivalók

2016-04-24 08:42:35

Anyakönyvvezetők elérhetősége:

Szabó Hajnalka
Tel. Fax: 06-88/230-003
Elektronikus úton: szabo.hajnalka@urkut.hu

Fuit Zsuzsanna
Tel. Fax: 06-88/230-003
Elektronikus úton: fuitzsuzsanna@gmail.com


Az úrkúti anyakönyvi események anyakönyvezésének helye többször változott a korábbi években, így az eredeti bejegyzés az alábbi időszakokban feltüntetett helyeken találhatóak meg:

Nagyvázsonyban 1895.12.01. – 1897.08.01.
Városlődön 1897.08.15. – 1933.12.31.
Nagyvázsonyban 1934.01.01. – 1946.06.31.
Úrkúton 1946.07.01.-től

Az alkalmazott jogszabályok:

1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
2. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet
3. Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.22.) rendelete
4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
6. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
7. A magyar állampolgárságról szóló LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet
8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
9. A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény
Illeték megfizetéséről az anyakönyvvezetőktől érdeklődjön ügyintézés előtt.Adatszolgáltatás anyakönyvi bejegyzésekből

2016-04-29 13:43:42

Az adatigénylés alapján történő adattovábbítás feltételei Az anyakönyvvezető adatigénylés alapján kizárólag annak az adatigénylőnek és abban a körben továbbíthat adatot, amely adatigénylő tekintetében a törvény az... Tovább


Hatósági bizonyítványok

2016-04-29 13:41:02

Hatósági bizonyítvány kiállítását olyan adatok igazolására kérhetik, melyeket az anyakönyvi kivonat nem tartalmaz, de azok az anyakönyvben szerepelnek. A hatósági bizonyítvány tényt, állapotot, vagy egyéb adatot igazol. A kérelem személyesen, vagy a kérelmező egyenes ági... Tovább


Névváltoztatás, házassági névviselési forma módosítása

2016-04-29 13:38:20

Születési név megváltoztatása Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti. A kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jel... Tovább


Külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyveztetése

2016-04-29 13:31:59

A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgárral külföldön történt anyakönyvi eseményt (születést, házasságkötést, házasság felbontást, halálesetet) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Ez azért szükséges, mert magyar anyakönyvi okirat nélkül nem tud személyazonos... Tovább


Újszülött anyakönyvezése

2016-04-29 13:29:50

A születést anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. Az intézetben történt szülést az intézet vezetője, az intézeten kívüli szülést aszülő vagy a közreműködő orvos jelenti be... Tovább


Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

2016-04-29 13:26:46

A házasságon kívül születendő vagy már megszületett gyermek esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen és a szülők közösen gyakorolhassák a szülői felügyeleti jogokat. Apai elismerő nyilatkozat tételére... Tovább


Házasságkötés és egyéb anyakönyvi események lebonyolítása

2016-04-29 13:24:18

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be - legalább 30 nappal a házasságkötés időpontja előtt - annál az anyakönyvvezetőnél ahol a házasságkötést tervezik. A házassági szándék bejelentéséről készült jegyzőkönyv a... Tovább


Haláleset anyakönyvezése

2016-04-29 13:11:33

Haláleset anyakönyvezése ha Úrkút közigazgatási területén belül halt meg: A halálesetet anyakönyvezés céljából - legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. Az intézetben történt halálesetet az... Tovább


Anyakönyvi kivonatok igénylése

2016-04-29 13:05:34

Az ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonat adható ki bármely településen történt anyakönyvi eseményről. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza. Az ügyfél személyesen vagy írásban, törvényes képvisel... Tovább
Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge