Adóügyek

Talajterhelési díj

2018-01-24 11:58:47

Fizetésre kötelezett: Az a magánszemély, vállalkozó/vállalkozás aki/amely Úrkút község közigazgatási területén közművesített területen a csatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlannal rendelkezik. Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbejelentkezési... Tovább


Előrehozott helyi adó

2018-01-24 11:26:44

Az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót fizethet. Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani. A bevallásban az adóalany megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott adóját melyik... Tovább


Jövedék adó

2016-05-28 12:48:56

Tájékoztató Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosultak a jövedéki adóról és jövedéki termékek... Tovább


Gépjárműadó

2016-05-16 07:20:50

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítá... Tovább


Adóigazolás iránti kérelem

2016-05-15 16:29:33

pályázathoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges igazolás kiadása a helyi adótartozásról. Tisztelt Adózó! Tájékoztatásul közöljük, hogy 2019. január 01. napjától a vállalkozók (egyéni és társas) csak... Tovább


Magánszemélyek kommunális adója

2016-05-15 09:54:22

Kommunálisadó-kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás tulajdonjogával, vagy vagyoni értékű jogával, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó... Tovább


Helyi iparűzési adó

2016-05-15 09:27:35

Az adókötelezettség, az adó alanya Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.... Tovább
Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge