A Gubicza-hegyi kereszt

2016-05-18 15:03:53


A település első temetőjének helyét 1783-ban jelölték ki erre a helyre, megnyitásának pontos idejéről nem találtunk írásos említést, az anyakönyvi adatok szerint 1784 óta temettek ide. Későbbi feljegyzések szerint tíz évig volt használatban az itteni temető, majd ennek köves- sziklás talaja miatt újat nyitottak.

Úrkút egyházi ügyeit 1852-ig a Kislődi Plébánia leány- egyházaként (filiáléja) Kislődről intézték. Katolikus lakóinak anyakönyvezése is ott történt. Az első anyakönyvi bejegyzések 1784-ben történtek.

Mivel az első temetőbe történt temetkezést tíz éves időtartamra teszik, (a korábbi kutatók évszámokkal nem határozták meg sem a kezdet sem a felhagyás évét) elfogadhatónak tűnik e sorok írójának az a feltételezése, hogy a templom 1795-ben történt felszentelésének évében zárhatták le a z első temetőt és nyithatták meg az újat, a templom tengelyétől délre, mintegy 200 méterre. A következő mintegy 130 évben ide temetkeztek.

Az anyakönyvi bejegyzések szerint, 1784-től - 1795 végéig 87 halálozás történt Úrkúton (1795-ben 8,). Így a település létrejötte óta ebben a volt temetőben 80-90 egykori úrkúti csontjai porladnak.
A korszak viszonyait is jellemzi, az anyakönyvezett 87 halott közül, 60 volt a 14 éven aluli gyermek, közülük negyvenheten nem érték meg 6. születésnapjukat.

Az 1950-es években még egy gondozott sír volt látható.

A temető keresztjét is gondozták, az idők folyamán többször felújították, megmaradása figyelemreméltó példa is, amely ösztönzőleg hatott a mostani megújításra is. (Magyarország III. katonai felmérésekor – 1869-1887 között – Úrkútról készült térkép is jelöli a Gubicza-hegyi keresztet) Az 1930-as évek végén Haas Ferenc asztalos Korpuszt és keresztet készített, vagy felújított, Veisz György kőműves beton talapzatot, Novák Pál kovács vaskerítést készített. Minden bizonnyal szép számban lehettek segítőik, róluk azonban nincsenek adataink.

2015-re szükségessé vált új kereszt felállítása és új Korpusz felhelyezése, valamint új beton talapzat készítése.

A kereszt vörösfenyőből készült, a Korpusz anyaga, műgyanta és kőpor. Olyan anyagokat választottunk, amelyek stílszerűek és a leginkább időtállóak.
Felszentelés
A helyszín előkészítésében, a kereszt készítésében és felállításában, valamin a betontalapzat elkészítésében többen segítettek. A munkálatok szervezésében és végzésében is a legfőbb érdem Veisz Lászlóé.

Elismerést és köszönetet érdemel Benke György ajkai ácsmester, aki ingyen készítette a keresztet.

Közreműködők, segítők voltak: Bartos Jenő, Farkas Gyula és felesége, Fodor Gábor, Fuith Szabolcs, Imre Ferenc, Juhász Zoltán, Karisztl Károly, Pichler Lőrinc, Pichler Zoltán, ifju Pichler Zoltán, Novák Balázs, Novák Emil, Veisz Csilla, Zsebeházi Károly…

A kereszt és az emlékhely megújításának története is bizonyítja, hogy a falujukat szerető úrkútiak nem felejtik el az alapítókat, hálával emlékeznek reájuk, és tisztelik küzdelmes falut megtartó múltjukat.


Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge