Rendkívüli települési támogatás

2016-05-15 13:58:09

A Szociális Bizottság rendkívüli települési támogatást nyújt az Sztv.45.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján annak a szociálisan rászorult személynek a részére, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos vagy tartós létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, egyedül élő esetén a 85.500 Ft-ot.
Létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha kérelmező családjában igazoltan
a) a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül bekövetkezett, előre láthatóan tartós jövedelemcsökkenés következett be vagy
b) tartós betegség, vagy rokkantság miatt, illetve kórházi kezelés, vagy egyéb, egészségi állapot miatt jelentkező váratlan kiadás keletkezett, vagy
c) a lakásfenntartással összefüggő alkalmankénti jelentős kiadások következtében ( pl. tüzelővásárlás, kimagaslóan magas fűtési számla, stb.) a kérelmező pénzbeli segítségre szorul, illetve közüzemi szolgáltatóknál fennálló díjhátralék halmozódott fel, vagy
d) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből,szabálysértésből anyagi kár keletkezett vagy
e) egyéb súlyos krízishelyzet következett be.
A segély felhasználását a támogatás megállapító felhívására megfelelő módon igazolni kell. Amennyiben a jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy részére két évig újabb támogatás nem állapítható meg.
A polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg az eltemettetésre köteles személynek, és az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek a temetéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.
A támogatás iránti kérelmet az eredeti temetési számla keltétől számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő. A támogatás megállapításának tényét és összegét az eredeti számlán rögzíteni kell.Csatolmányok
Jövedelemnyilatkozat(47 KByte)
Jövedelemigazolás(17.5 KByte)
Vagyonnyilatkozat(21 KByte)
Kérelem rendkívüli települési támogatáshoz temetesére(28.5 KByte)
Kérelem rendkívüli települési támogatáshoz(35 KByte)

Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge