Tájékoztatás az NHKV Zrt. által alkalmazott hátralékkezelők munkájáról

2019-03-26 13:36:49

Tisztelt Úrkútiak!

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.

Értesítjük Önöket, hogy az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1-jétől a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a fenti feladatok ellátásával.

Úrkút közigazgatási területén a Konzorcium megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az Agenda Kontroll Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Bertalan u. 34., adószám: 14057919-2-13) végzi.

A lejárt esedékességű díjszámlákat az ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralékkezelőknél (az Agenda Kontroll Kft. megbízása alapján eljáró díjbeszedőnél) is lehetőség van kiegyenlíteni. Amennyiben a lakosok a hátralékkezelőknél fizetik meg tartozásukat, abban az esetben az ügyfeleknek nem számítanak fel késedelmi kamatot és behajtási költség-átalányt sem.

A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, továbbá személyük az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatán is ellenőrizhető.

A hátralékkezelők az NHKV Zrt. által előállított „Beszedési értesítő" alapján jogosultak készpénzben átvenni a díjtartozás teljes összegét.
(Kérjük, minden esetben szíveskedjenek ellenőrizni a beszedési értesítőt.)

A készpénz átvételét aláírással alátámasztott dokumentum igazolja.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a hátralékkezelő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, abban az esetben értesíti a lakost az újabb látogatás időpontjáról.

Abban az esetben, ha a díjtartozás a személyes felkeresésig rendezésre került, akkor ezt a hátralékkezelő külön igazolás nélkül is elfogadja, azonban a befizetés számlával való összevetését célszerű az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatánál ellenőrizni. Ugyanitt van lehetőség pótcsekk, számlamásolat, egyenlegközlő kérésére, illetve halasztási vagy részletfizetési kérelem előterjesztésére is.

A személyes felkeresés eredménytelensége esetén az adós fizetési felszólító levelet fog kapni. A 10.000 Ft-ot meghaladó tartozás esetén a hátralék adók módjára történő behajtása kezdeményezhető a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál.

Az NHKV Zrt. a személyes hátralékbeszedéssel párhuzamosan megteremtette a lehetőségét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások személyes bejelentésének is a díjhátralékot felhalmozó ingatlanhasználók részére. A hátralékkezeléssel egy időben történik az adategyeztetés a hatályos adatkezelési irányelveknek megfelelően.

További információ a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatban, valamint az alkalmazott fizetési kedvezmények biztosításának eljárásrendjéről az NHKV Zrt. weboldalán található (www.nhkv.hu).

NHKV Zrt. központi telefonszáma: 06-1/999-6464
Avar Ajka Kft. telefonszáma: 06-88/748-038


Tisztelettel:

Úrkút Község Önkormányzata
Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge