Közterületfoglalási engedély

2016-12-29 09:52:15

A közterület rendeltetésétől eltérően csak - Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint – engedély, illetve bejelentési kötelezettség teljesítése esetén használható. A jelen rendeletben foglaltak alapján a polgármester által kiadott engedély nem pótolja a tevékenység végzéséhez előírt egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat.

Az engedélyesnek a közterület-használatért Úrkút Község Önkormányzatának számlájára befizetendő díjat kell fizetni. A fizetendő díj összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A közterület rendeletetéstől eltérő használatának engedélyezésére irányuló eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik.

A polgármester eljárására a közigazgatási hatósági eljárások rendelkezései az irányadók.

Közterület-használati engedély szükséges:
a) hirdető berendezés, információs- és reklámtábla, valamint transzparens (molinó) elhelyezéséhez,
b) vendéglátó ipari kitelepülés (előkert, terasz) megvalósításához,
c) közterületen lévő, vagy közterületbe benyúló árusító automata, egyéb árusító berendezés elhelyezéséhez,
d) mozgóbolt üzemeltetéséhez,
e) pavilon létesítéséhez,
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és építési törmelék kihelyezéséhez, építési munkaterület létesítéséhez amennyiben a 48 órát meghaladja, vagy a közlekedést akadályozza,
g) tüzelőanyag rakodásához, valamint bútorok és egyéb háztartási felszerelések költözködés alkalmával történő rakodásához és tárolásához feltéve, hogy a közterület igénybevétele a 48 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza,
h) üzemképtelen jármű közterületen történő 10 napon túli tárolásához,
i) mutatványosi, cirkuszi tevékenység gyakorlásához,
j) rendezvény, kiállítás, bemutató, valamint vásár céljára,
k) szobrok, emlékművek, alapzatos zászlórudak elhelyezéséhez.

Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3 000,- Ft.Csatolmányok
Közterület használat iránti kérelem(10.91 KByte)

Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge