Házasságkötés és egyéb anyakönyvi események lebonyolítása

2016-04-29 13:24:18

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be - legalább 30 nappal a házasságkötés időpontja előtt - annál az anyakönyvvezetőnél ahol a házasságkötést tervezik.

A házassági szándék bejelentéséről készült jegyzőkönyv a bejelentést követően egy évig érvényes.
A Jegyző indokolt esetben felmentést adhat a 30 napos várakozási idő alól.

A házasságkötést megelőző adat-felvételezés, egyeztetés folyamán vizsgálatra kerül, hogy van-e a házasságkötésnek törvényes akadálya.

A bejelentkezéshez szükséges iratok:
• születési anyakönyvi kivonat
• érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
(személyazonosító igazolvány és lakcímkártya),
• elvált családi állapot esetén a házasságot megszüntető irat
(záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírói ítélet)
• özvegy családi állapot esetén, a elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
• tanúsítvány, amennyiben az egyik vagy mindkét fél külföldi állampolgár (az OFFI hiteles fordítása)
Hivatalból beszerzendő mellékletek:
• Jogerős bírói ítélet hiányában a korábbi, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
• Nőtlen, hajadon családi állapot igazolása

A házasságkötés hivatali helyiségben vagy hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben vagy munkaidőn kívül is történhet. A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a Jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól és az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatás díjának mértékéről Úrkút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

Az önkormányzat által meghatározott díj:
- a hivatali helyiség használatával munkaidőn kívül 10.000,- Ft.
- hivatali helyiségen kívül 20.000,-Ft.
- hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben tartott házasságkötések díjmentesek.

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez:

A külföldi házasuló tanúsítvánnyal jelentheti be házasságkötési szándékát, melyben igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezt az okiratot saját hazájában szerezheti be a helyi hatóságnál vagy hazája külképviseletének konzulátusánál. Ezen felül szükséges a születési anyakönyvi okirata valamint igazolnia kell a szükséges adatait, valamint családi állapotát és külföldi lakcímét. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania.
A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb).
Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. A tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk, aki nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.
Az anyakönyvvezető az okiratokat öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.


Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez
Ha az adott állam anyakönyvvezetője tanúsítvány bemutatását kéri a házasságkötéshez, keresse meg az adott államban működő magyar külképviseletet, amely igazolást adhat arról, hogy Magyarország 2013 március 1. óta nem állít ki tanúsítványt.


Házassági évfordulók, névadók és állampolgársági eskütételek eseményeinek megtartására is lehetőség van.Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge