Névváltoztatás, házassági névviselési forma módosítása

2016-04-29 13:38:20

Születési név megváltoztatása

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.
A kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni azt a családi illetve utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni.
Ha házastárs változtat nevet, és azt a nevet a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.
Magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név engedélyezése - különös méltánylást érdemlő körülményt kivéve - nem lehetséges.
Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.
Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.
Amennyiben a névváltozással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás feltétele a hazai anyakönyvezés is.

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:
• az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
• születési anyakönyvi kivonata
• ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
• kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata

Az eljárás illetéke: 10.000.-Ft első alkalommal
50.000.Ft ismételt kérelem esetén illetékbélyegben leróva.
(Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.)
-Ügyintézési határidő: 45 nap.

Házassági név módosítása:

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - az érintett kérelmére módosítható. A házassági név módosítása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető.
A kérelem személyesen terjeszthető elő.
Ha a házassági névváltozásra válás vagy özvegység után kerül sor, az elvált vagy özvegy nő férjének "né" toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fönnállása alatt sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta.Az eljárás illetéke: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában (kérelem illetéke) és
2000,-Ft illetékbélyeg formájában (az anyakönyvi kivonat illetéke).

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
• érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,
• házassági anyakönyvi kivonat
• amennyiben a házasság megszűnt, a jogerős bontóítélet vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata


Házassági név megváltoztatása:

A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a kérelmére megváltoztatható, ha a házasság megszűnt, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa a nevét a kért formában használta.
-Házassági név megváltoztatásában az esemény helye szerinti anyakönyvvezető illetékes eljárni.
Az eljárás illetékmentes.Csatolmányok
Névváltoztatási kérelem nagykorúnak(96.5 KByte)
Névváltoztatási kérelem kiskorúnak(75 KByte)

Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge