Külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyveztetése

2016-04-29 13:31:59

A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgárral külföldön történt anyakönyvi eseményt (születést, házasságkötést, házasság felbontást, halálesetet) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Ez azért szükséges, mert magyar anyakönyvi okirat nélkül nem tud személyazonosító igazolványt, útlevelet váltani, esetlegesen nem tud igénybe venni olyan szolgáltatásokat, amelyek mint magyar állampolgárt megilletik. A hazai anyakönyvezést bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy a magyar külképviselet konzulátusán lehet kezdeményezni.
Az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.
Nagykorú személy maga, vagy meghatalmazottja útján kérheti. 18 év alatti gyermek esetében törvényes képviselője/szülője, vagy annak meghatalmazottja jár el.
Minden esetben hitelt érdemlően igazolni kell az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát:
• érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
• érvényes magyar útlevéllel,
• illetve ezek hiányában egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal.
(Amennyiben ezen iratok valamelyikével nem rendelkezik az eljárás az állampolgárság
vizsgálatának idejével meghosszabbodik.)
A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.).

Ügyfél által csatolandó mellékletek:
a hazai anyakönyvezéshez szükséges adatlap mellékletében felsoroltak

Születés magyarországi anyakönyvezése
Az anyakönyvezéshez szükséges iratok:
• a külföldi anyakönyvi okirat (vagy annak hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI),
• a szülő(k) 300 napon belül kiállított házassági anyakönyvi kivonata,
• a szülő(k) magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (kiskorú, illetve
korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében),
• nagykorú kérelmező magyar állampolgárságának igazolása.

Házasságkötés magyarországi anyakönyvezése
Az anyakönyvezéshez szükséges (amennyiben a házastársak mindketten magyar állampolgárok):
• mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása
(érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem
régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány),
• mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata,
• a házasságot megelőző özvegy, elvált családi állapot esetén az előző házasság
záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
• a külföldi házassági okirat (vagy annak hitelesített másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI).

Külföldi házastárs esetén javasolt a külföldi fél személyes megjelenése, emellett szükséges az állampolgárságát és a névviselését igazoló okmánya (útlevél).

Haláleset magyarországi anyakönyvezése
Az anyakönyvezéshez szükséges:
• az elhalt magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása
(érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben
kiállított állampolgársági bizonyítvány),
• a külföldi halotti anyakönyvi okirat (vagy ennek hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI),
• az elhalt születési anyakönyvi kivonata,
• házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonata,
• az elhalt özvegy, vagy elvált családi állapotát igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
Az elhalt érvényes személyazonosító igazolványát, érvényes magyar útlevelét, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedélyét az anyakönyvvezetőnek be kell vonnia.
Ügyintézési határidő: két hónap.
Az eljárás illetékmentes.

Részletes tájékoztató:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/e-o-h-o-t-f-foosztaly
A Kormányhivatal postacíme: 1368 Budapest, Pf. 222
A Kormányhivatal email címe: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu
Ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest VII., Károly körút 11.
Ügyfélfogadás ideje: szerda, 08.30-12.00 óra
Telefonszámok:
• egyszerűsített honosítási eljárás keretében állampolgárságot szerzett ügyfelek hazai anyakönyvi ügyében: (06 1) 323 3168
• egyéb hazai anyakönyvezési ügyben: (06 1) 323 3176
Csatolmányok
Nyilvántartásba vételi adatlap(31.5 KByte)
Születés hazai anyakönyvezéséhez adatlap(147 KByte)
Házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez adatlap(112 KByte)
Haláleset hazai anyakönyvezéséhez adatlap(86.5 KByte)

Vissza


Úrkút község weboldala - www.urkut.hu ImpresszumHonlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge